Kepegawaian

Nama : H. AFFANDI, SH
NIP : 19640610 199412 1002
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Kepala Seksi

Nama : Drs.Ec. SYARIFUL HADI, M.Si
NIP : 18621205 198201 1003
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Kepala Seksi

Nama : DEWI INDRAWATI
NIP : 19760928 199703 2002
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Staf

Nama : MASKANDAR
NIP : 19601231 198703 1123
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Staf

Nama : MOH. ERFAN
NIP : 19730121 200701 1010
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Staf

Nama : SUTIPNO
NIP : 19701230 200701 1 016
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Staf

Nama : MOCH. ADIE MABRUR
NIP :
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Staf

Nama : SUDIYONO, SAN
NIP : 19760517 200801 1015
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Staf

Nama : ABDULLAH
NIP : 19761108 200801 1 010
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Staf

Nama : SRI WAHYUNI
NIP : 19771202 200801 2 017
Golongan : 1234 88 88
JABATAN : Staf